(+372) 625 9024
koduturg@suva.ee

Võida iPhone!

Osta kohe e-poest!

Kampaania on lõppenud! Aitäh kõigile osalejatele!

1.Kampaania näol on tegemist 30.03-30.05.2017 toimuva tarbijamänguga (edaspidi kampaania), mida korraldab Sockmann Group OÜ (asukoht: Akadeemia tee 33, Tallinn 12618) – edaspidi korraldaja.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaania peaauhinnaks on iPhone SE 16GB Gold (edaspidi peaauhind). 1.06.17 loositakse välja peaauhind kõikide kampaania jooksul kampaanialehel registreeritud osalejate vahel.

4. Kampaania auhindade võitmiseks tuleb kampaanias osalejal osta perioodil 30.03-30.5.2016 SUVA sokivabriku tooted  ja registreerida ostutšekk kampaanialehel www.suva.ee/kampaania. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Registreerimine kampaanialehel on tasuta.

5. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra. Iga ostutšekk osaleb peaauhinna loosimises.

Võidust teatamine ja auhindade kättesaamine

6. Peaauhinna võitja avaldatakse 1.06.2017 internetis aadressil www.suva.ee/kampaania

7. Peaauhinna võitjaga võtame ühendust nädala jooksul pärast loosimist.

8. Kui võitjaks osutub alla 18. aasta vanune Eestis elav isik, siis peab võidu kätteandmisel juures viibima ka võitja seadusest tulenev täisealine esindaja

9. Kui ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a kampaania Korraldaja süü tõttu), ei vastuta SUVA sokivabrik kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

10. Auhindade väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki (edaspidi võidutšekk) esitamine, mida võitja saab teha alljärgnevalt:
a) elektrooniliselt, saates tšekist skäneeringu või pildi koos oma nime ja kontaktiga e-mailile artur@suva.ee) või
b) posti teel, saates tšeki koos oma nime ja kontaktiga aadressil Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn (postikulud ei kuulu kompenseerimisele)
c) Peaauhinna saadame DPD kulleriga.

11. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui:
a) võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele,
b) võitja on kampaanialehel registreerides esitanud valeandmeid,
c) võitja ei ole võidutšekki või selle skäneeringut/pilti korraldajale toimetanud.
d) esitatud tšekk ei vasta kampaania lehel registreeritule, on kadunud või ei ole selgelt loetav,
e) võitjaga ei ole hiljemalt 22.06.17 kontakti saadud.

12. Korraldajalt auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

13. Kampaanias ei või osaleda korraldaja, AS SUVA ja Sockmann Group OÜ töötajad.

14. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, va juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

15. Auhinna võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

16. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanias osaleja poolt kampaania perioodil registreerimise mittetähtaegne kohalejõudmine/kohalejõudmata jäämine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili aadressil, mille osaleja on registreerides kontaktiks jätnud jne), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

17. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

19. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga „SUVA iPhone“ aadressil Akadeemia tee 33, 12818 Tallinn.

Palju õnne Netty Zurakovskaja kes on iPhone võitja